Παγκόσμια Ημέρα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μαζί με την δυναμική ομάδα εθελοντών της, ενημέρωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η ενημερωτική εκστρατεία έγινε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση με την πρωτοβουλία του γραφείου της ΕΕΣΚΠ στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του γραφείου Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, την Πλατεία Αριστοτέλους, με ένα stand και άφθονο ενημερωτικό υλικό.

Οι διερχόμενοι είχαν την ευκαρία να μάθουν περισσότερα για την ΣΚΠ, να γνωρίσουν τις δράσεις της ΕΕΣΚΠ και να ενισχύσουν την καμπάνια kissgoodbyetoms.gr.

Η ενέργεια αυτή έγινε την Τετάρτη 25/5/2016, συμπίπτοντας με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση καθώς το θέμα εορτάζεται κάθε έτος την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου.